ஆதவ் ப் ராஜெக்ட்ஸ் வழங்கும் தனி வீடுகள்

1600000
Posted Under :  Kothi & Villa < Real Estate
Total Views :  23
  • Posted By : S-KANNAN-
  • Posted Date : October 8, 2019
  • EmailID : premakannan99@gmail.com
  • Short URL : https://indi.in/6ip3f
  • Rating :
  • Total Votes : 0
  • Advertiser : Individual
  • Area Sq Ft : 500-1000
  • Furnished : Unfurnished
  • No. Of Rooms : 3 Rooms

Description

"தாய் நகர்" குருநாதம்பாளையம் கிராமம், உகாயனூர் பஞ்சாயத், பல்லடம் தாலூக்கா,திருப்பூரில் 2.5 முதல் 3.0 செனட்டில் DTCP அப்ரூவ்ட் இடத்தில் 650 சதுர அடி ஒரு படுக்கை அறை 50 தனி வீடுகள் விற்பனைக்கு உள்ளது. கார் பார்க்கிங், தண்ணீர், மற்றும் அனைத்து வசதிகளும் உள்ளது.

வீட்டின் விலை Rs. 16,00,000/-. மட்டும்.

https://aathavprojects.godaddy

Location : "தாய் நகர்" குருநாதம்பாளையம் கிராமம், உகாயனூர் பஞ்சாயத், பல்லடம் தாலூக்கா,திருப்பூர் , Tiruppur , Tamil Nadu,X

Post an Ad Create an Alert
loading